در اکتبر سال 2019 ، شرکت Welleps در نمایشگاه پلاستیک ویتنام شرکت کرد.

در اکتبر سال 2019 شرکت Welleps در نمایشگاه پلاستیک ویتنام.

hrt (1) hrt (2)


زمان ارسال: 20-20 ژوئیه